ROM-secretariaat

De dagelijkse leiding is in handen van Robin Riemens.
Hij is de secretaris van het bestuur.

Werkgroepen en commissies
Voor de uitvoering van sommige afspraken in de cao’s worden commissies en werkgroepen opgericht. Hierin zijn werkgevers- en werknemersorganisaties gelijk vertegenwoordigd. Zij hebben tot taak, al dan niet met hulp van externe deskundigen, zaken voor partijen verder uit te zoeken en/of te (laten) ontwikkelen.
Het secretariaat ondersteunt deze commissies en werkgroepen.

Het secretariaat

  • ondersteunt actief het bestuur bij de vormgeving en uitvoering van het beleid zoals dat door het bestuur wordt bepaald;
  • ondersteunt werkgroepen en commissies ingesteld door het bestuur;
  • ontwikkelt en voert activiteiten, projecten en programma’s uit op basis van bestuursbesluiten;
  • onderzoekt en deelt bedrijven in bij de Metalektro en
  • int en beheert de heffingen.

ROM-medewerkers kunnen hier inloggen.

Samen in de ROM