Namens FME:
Maurice Rojer
Betsie Grube
Hanneke Ackermann
Aad Bel
Johan van Dam
Paul Isaak
Frank Laurens
Arjen Marrink


 

Namens FNV Metaal:
Albert Kuiper
Jacqie van Stigt
Mariëlle Schoonhoven-Aukema
Hans Wijers

Namens CNV Vakmensen:
Arthur Bot

Namens De Unie:
Gertjan Tommel

Namens VHP2:
Jörg Sauer

 

Dit is geen tekst

ROM-bestuur

 

Het bestuur is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro.
Daar vinden de onderhandelingen plaats over de cao’s in de Metalektro en wordt het beleid voor de sector bepaald. Onderwerpen die in het bestuur worden besproken: arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt & opleiding, pensioenen, etc.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het oprichten en instandhouden van fondsen (zoals het pensioenfonds PME, Sociaal fonds of het opleidingsfonds A+O Metalektro), commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn.

Tenslotte bevordert het bestuur het overleg tussen werkgevers en werknemers in de afzonderlijke ondernemingen via de Bemiddelingsinstantie en Geschillencommissie.

In het bestuur zijn werkgevers- en werknemersorganisaties gelijk vertegenwoordigd.

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat.

 

Samen in de ROM