Bemiddelingsinstantie

In de cao is een bemiddelingsprocedure opgenomen voor het geval het niet lukt door goed overleg tot eenheid van opvatting te komen. Dit kan bij de Bemiddelingsinstantie.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • een klacht van een (groep) medewerker(s) over de arbeidsverhoudingen;
  • een meningsverschil tussen vakorganisatie(s) en de werkgever over het sociale beleid;
  • een verzoek om te bemiddelen bij een voornemen tot werkstaking.

Bemiddeling kan alleen bij hoge uitzondering door partijen bij de cao worden aangevraagd.

 

Adres: Bemiddelingsinstantie ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam. 


 

Dit zegt de cao over de Bemiddelingsinstantie

Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt menings-
verschillen over de toepassing van de cao.

De Geschillencommissie kan worden ingeschakeld als een werkgever en de vakorganisatie het niet eens kunnen worden over de juiste toepassing van cao-afspraken. Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend.

Zo legt u een meningsverschil voor aan de Geschillencommissie:
Stuur een brief ('klaagschrift') waarin u uw probleem omschrijft, en goed motiveert waarom u denkt dat de cao niet goed wordt toegepast. Maak ook duidelijk wat u hebt gedaan om het probleem eerst onderling op te lossen.

 

Adres: Geschillencommissie ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam.


 

Dit zegt de cao over de Geschillencommissie

Bedrijfscommissie Markt I

De ROM voerde tot 1 september 2010 het secretariaat van deze Bedrijfscommissie, ingesteld door de Sociaal Economische Raad (SER). De belangrijkste taak van een bedrijfscommissie is het bemiddelen en adviseren bij geschillen over de  toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Per 1 september 2010 is deze taak overgenomen door de Bedrijfscommissie Markt I van de SER.

Een andere taak van de Bedrijfscommissie is het bevorderen van de medezeggenschap in de sector.
De commissie bemiddelt kosteloos.


Adres: Secretariaat BC Markt I ,
Postbus 90405, 2509 LK Den Haag 
070 – 3499 561 
markt-I@bedrijfscommissie.nl


Website van de Bedrijfscommissie Markt I

Samen in de ROM