Commissies van de ROM

Bemiddelingsinstantie

De Bemiddelingsinstantie kan om bemiddeling verzocht worden bij onenigheid in een onderneming in de Metalektro.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • een klacht van een (groep) medewerker(s) over de arbeidsverhoudingen of het sociale beleid;
  • een meningsverschil tussen vakorganisatie(s) en de werkgever;
  • verzoek om te bemiddelen bij een voornemen tot werkstaking.

Zo legt u een meningsverschil voor aan de Bemiddelingsinstantie:
Stuur een brief waarin u duidelijk maakt voor welk probleem u bemiddeling inroept
.

 

Adres: Bemiddelingsinstantie ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam.

Dit zegt de cao over de Bemiddelingsinstantie

Dit is geen tekst 

Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt meningsverschillen over de toepassing van de cao.

De Geschillencommissie kan worden ingeschakeld als een werkgever en de vakorganisatie het niet eens kunnen worden over de juiste toepassing van cao-afspraken. Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend.

Zo legt u een meningsverschil voor aan de Geschillencommissie:
Stuur een brief ('klaagschrift') waarin u uw probleem omschrijft, en goed motiveert waarom u denkt dat de cao niet goed wordt toegepast. Maak ook duidelijk wat u hebt gedaan om het probleem eerst onderling op te lossen.

Geen
tekst

Adres: Geschillencommissie ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam.

 

Dit zegt de cao over de Geschillencommissie