Commissies van de ROM

Bemiddelingsinstantie

In de cao is een bemiddelingsprocedure opgenomen voor het geval het niet lukt door goed overleg tot eenheid van opvatting te komen. Dit kan bij de Bemiddelingsinstantie.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • een klacht van een (groep) medewerker(s) over de arbeidsverhoudingen;
  • een meningsverschil tussen vakorganisatie(s) en de werkgever over het sociale beleid;
  • een verzoek om te bemiddelen bij een voornemen tot werkstaking.

Bemiddeling kan alleen bij hoge uitzondering door partijen bij de cao worden aangevraagd.

Adres: Bemiddelingsinstantie ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam.

Dit zegt de cao over de Bemiddelingsinstantie

Dit is geen tekst 

Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt meningsverschillen over de toepassing van de cao.

De Geschillencommissie kan worden ingeschakeld als een werkgever en de vakorganisatie het niet eens kunnen worden over de juiste toepassing van cao-afspraken. Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend.

Zo legt u een meningsverschil voor aan de Geschillencommissie:
Stuur een brief ('klaagschrift') waarin u uw probleem omschrijft, en goed motiveert waarom u denkt dat de cao niet goed wordt toegepast. Maak ook duidelijk wat u hebt gedaan om het probleem eerst onderling op te lossen.

Geen
tekst

Adres: Geschillencommissie ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam.

 

Dit zegt de cao over de Geschillencommissie