Sociale partners:

 

FME
Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Telefoon: (079) 353 11 00
Telefax: (079) 353 13 65
E-mail: info@fme.nl
Internet: www.fme.nl

FNV Metaal
Varrolaan 100
3584 BW Utrecht
Postbus 9208
3506 GE  Utrecht
Telefoon: (088) 368 0 368
E-mail: info@bg.fnv.nl
Internet: www.fnv.nl

CNV Vakmensen
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Telefoon: (030) 751 10 07
Telefax: (030) 751 18 59
E-mail: info@cnvvakmensen.nl
Internet: www.cnvvakmensen.nl


De Unie
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg
Postbus 400
4100 AK  Culemborg
Telefoon: (0345) 85 18 51
Telefax: (0345) 85 15 00
E-mail: info@unie.nl
Internet: www.unie.nl

VHP2
Ruusbroeclaan 21
5611 LT Eindhoven
Telefoon: (040) 211 62 22
Telefax: (040) 211 62 72
E-mail: info@vhp2.nl
Internet: www.vhp2.nl

Nuttige adressen:

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro
Frankrijklaan 10A
2391 PX Hazerswoude-Dorp
Telefoon: (088) 60 50 900
Telefoon vergoedingen: (088) 60 50 960
E-mail: info@ao-metalektro.nl
Internet: www.ao-metalektro.nl

Bemiddelingsinstantie voor de Metalektro
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Postbus 407
2260 AK Leidschendam
Telefoon: (070) 317 19 00
Telefax: (070) 317 58 05
E-mail: info@romcao.nl
Internet: www.romcao.nl

Geschillencommissie voor de Metalektro
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Postbus 407
2260 AK Leidschendam
Telefoon: (070) 317 19 00
Telefax: (070) 317 58 05
E-mail: info@romcao.nl
Internet: www.romcao.nl

Commissie Werkingssfeer
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag
Postbus 93235
2509 AE Den Haag
Telefoon: (070) 316 03 25
Telefax: (070) 316 05 25
Internet: www.vakraad.nl

PME, Pensioenfonds van de Metalektro
Folkstoneweg 38
1118 LM Schiphol Zuid-Oost
Bestuursbureau Postbus 75635
1118 ZR Luchthaven Schiphol
Telefoon: (020) 316 12 34
Telefax: (020) 316 12 70
E-mail: servicedesk@metalektropensioen.nl
Internet: www.metalektropensioen.nl

MN (uitvoering PME)
Radarweg 60

1043 NT Amsterdam
Postbus 9103
1006 AC Amsterdam
Telefoon: (020) 607 22 00
Telefax: (088) 007 98 80
Internet: www.mn.nl