Stichting Sociaal Fonds

De Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro (SSF) is in 2002 opgericht om activiteiten van werknemersorganisaties in de Metalektro te subsidiëren. Deze activiteiten zijn direct gerelateerd aan de statutaire bestedingsdoelen van het fonds. SSF stelt zich o.a. ten doel zorg te dragen voor goede arbeidsverhoudingen en -omstandigheden in de Metalektro.