Levensloopregeling in de Metalektro

 

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft.

Er is een overgangsregeling voor de levensloopregeling tot uiterlijk 1 januari 2022. De overgangsregeling geldt voor werknemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van meer dan € 3.000,-.
Werknemers die op dat mement een lager tegoed hadden, hebben dit via hun werkgever terug ontvangen.

MN voert de Levensloopregeling Metalektro uit.

Dit is geen tekst

Klik hier voor de website Levensloop Metalektro

Samen in de ROM