Duurzaam meedoen, een must in de sector

Technische ontwikkelingen, robotisering, vergrijzing en het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt, stellen sociale partners voor de uitdaging hun bijdrage te leveren aan de participatie en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector.

Het gaat er daarbij om dat werknemers met de juiste competenties, gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk zijn èn blijven. Werknemers moeten zich kunnen ontplooien en blijven ontwikkelen. Daarom startte de ROM enkele jaren terug al een campagne om de sector bewust te maken voor 'duurzame inzetbaarheid'.

Onderdeel van die campagne was het project Duurzaam Meedoen. Van 2012 tot 2015 zijn daarin 23 bedrijven (in vijf verschillende regio's) begeleid. Zij hebben concrete afspraken gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te bevorderen. Van de meeste van deze 'best practices' zijn filmpjes gemaakt, een voorbeeld van èèn daar van ziet u hieronder. De overige kunt u bekijken als u de link helemaal onderaan naar de website van Duurzaam-meedoen.nu volgt.

Eén van de onderdelen van het Sectorplan Metalektro is ‘Lang Houdbaar’. Dit is het vervolg op Duurzaam Meedoen. De uitvoering van het sectorplan is door sociale partners opgedragen aan A+O Metalektro.

Klik hier voor de website van Duurzaam-meedoen.nu

5xbeter


5xbeter is een project van de vijf cao-partijen in de Metaalbewerking en Metalektro.

 


De Koninklijke Metaalunie, FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie zijn de vijf cao-partijen in 5xbeter.

Het doel van het project is het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in de bedrijven die onder de genoemde metaal-cao's vallen. De twee belangrijkste manieren waarop 5xbeter dit doet:

  • De ontwikkeling en het onderhouden van een arbocatalogus (die 5xbeter 'Verbeterchecks' noemt) voor de belangrijkste arbeidsrisico's in de metaal: fysieke belasting, schadelijk geluid, machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, lasrook en tijdelijk werken op hoogte.
  • De beschikbaarheid van Verbetercoaches die bedrijven en werknemers adviseren en onderstgeunen ten behoeve van een goede implementatie van de arbocatalogus in de bedrijven.

Alle producten en dienst van 5xbeter zijn kosteloos beschikbaar voor bedrijven die vallen onder de metaalbewerking- en metalektro-cao. 5xbeter bestaat sinds 2006.

 Dit is opvultekst

Ga hier naar de site van 5xbeter

Samen in de ROM