Duurzaam meedoen, een must in de sector

Technische ontwikkelingen, robotisering, vergrijzing en het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt, stellen sociale partners voor de uitdaging hun bijdrage te leveren aan de participatie en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector.

Het gaat er daarbij om dat werknemers met de juiste competenties, gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk zijn èn blijven. Werknemers moeten zich kunnen ontplooien en blijven ontwikkelen. Daarom startte de ROM enkele jaren terug al een campagne om de sector bewust te maken voor 'duurzame inzetbaarheid'.

Onderdeel van die campagne was het project Duurzaam Meedoen. Van 2012 tot 2015 zijn daarin 23 bedrijven (in vijf verschillende regio's) begeleid. Zij hebben concrete afspraken gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers te bevorderen. Van de meeste van deze 'best practices' zijn filmpjes gemaakt, een voorbeeld van èèn daar van ziet u hiernaast. De overige kunt u bekijken als u de link hiernaast naar de website van Duurzaam-meedoen.nu volgt.

Eén van de onderdelen van het Sectorplan Metalektro is ‘Lang Houdbaar’. Dit is het vervolg op Duurzaam Meedoen. De uitvoering van het sectorplan is door sociale partners opgedragen aan A+O Metalektro.

Stroom DM

 Dit is opvultekst

Samen in de ROM