Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Metalektro

 

 

 

Vanaf januari 2022 aanmelden voor RVU Metalektro

Werknemers in de Metalektro kunnen zich vanaf januari aanmelden voor de Regeling Vervroegd Uittreden, een uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord. Door deelname aan deze regeling kunnen werknemers die een vorm van zwaar (lichamelijk) werk doen en zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken.

Voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de regeling moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je in ieder geval tussen de 3 jaar voor het ingaan van je AOW-gerechtigde leeftijd tot 6 maanden voor het ingaan van je AOW-gerechtigde leeftijd zitten, en mag je niet meer verdienen dan € 4.000,- bruto per maand (excl. toeslagen) bij een voltijdsdienstverband. Ook mag je geen andere vorm van betaald werk verrichten. Alle voorwaarden lees je op de website.

Klik hier voor de website van RVU Metalektro

Algemeen online materiaal7

Aanmelden

Werknemers kunnen zich zelfstandig, dus zonder tussenkomst van hun werkgever, aanmelden voor de RVU. Dat kan vanaf januari 2022 tot en met 30 september 2025. Werknemers dienen zich minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden voor de datum van uit dienst treden, aan te melden. Na aanmelding beslist de Stichting RVU Metalektro in principe binnen 30 dagen of de aanvraag wordt goedgekeurd. De eerste uitkeringen kunnen vanaf 1 juli 2022 worden gedaan.

Meer informatie

Voor de uitvoering van de RVU is de Stichting RVU Metalektro opgericht. De stichting heeft de site www.rvumetalektro.nl ontwikkeld waarop alle informatie voor werknemers te vinden is over de RVU en hoe ze zich kunnen aanmelden. Werkgevers kunnen alle informatie vinden via www.rvumetalektro.nl/werkgevers.

opvultekst