Disclaimer

Op deze website vindt u informatie over de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) en over de werkterreinen van de ROM.

Hoewel met zorg vergaard, kan de informatie fouten bevatten. Zij is bovendien per definitie onvolledig en niet bestemd ter vervanging van, onder andere, de teksten in de Metalektro-cao’s.
De ROM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel of schade voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

U mag onze informatie met bronvermelding gebruiken, mits voor gepaste doeleinden binnen de metaal- en elektrotechnische industrie. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de ROM.