Protocolafspraak:
“Partijen komen overeen, in overweging nemende de afspraken in het sociaal akkoord en rekening houdend met de relevante correspondentie, afspraken te zullen maken over de reparatie van de publieke WW via de private aanvulling van de WW en de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering in samenhang met afspraken over preventie van werkloosheid, indien er op centraal niveau overeenstemming is over een uniforme regeling en uitvoerder op landelijk niveau. De premies voor het private deel komen voor rekening van de werknemer. Indien er op centraal niveau geen overeenstemming komt over een uniforme regeling en landelijke uitvoering zullen partijen opnieuw in overleg treden over de dan ontstane situatie. Partijen zullen onderzoek doen naar de mogelijkheden, voorwaarden en kosten van deeltijd-ww als mogelijk antwoord op conjuncturele schommelingen.”

 

WW

De Werkgroep Toekomst WW (samen met MenT) moet invulling geven aan afspraken in protocol over private regeling 3e jaar WW (en WGA-LGU), inclusief preventieve maatregelen. Daarnaast zal de werkgroep onderzoek (laten) doen naar deeltijd-WW.

Samen in de ROM