Protocolafspraak: Toegankelijker cao:

De werkgroep is ver gevorderd met het eenvoudiger en toegankelijker maken van de cao door de teksten en de opbouw van de cao te vernieuwen. Partijen zullen voor 1 januari 2017 de nieuwe teksten vaststellen en vervolgens tijdens de looptijd van deze cao bij een aantal bedrijven de nieuwe opzet en teksten van de cao in de praktijk gaan uitproberen. Bedrijven kunnen zich daarvoor aanmelden. Het doel is om op basis van de praktijkervaringen bij de eerstvolgende cao de vernieuwde cao voor de gehele sector in te voeren en digitaal beschikbaar te stellen (met goede zoekfunctie).
 
 

Toegankelijkheid Cao

Werkgroep Toegankelijkheid Cao

De werkgroep heeft de opdracht om de bestaande Metalektro-Cao teksten te vereenvoudigen en toegankelijker te formuleren. 

Samen in de ROM