Kern protocolafspraak:
Cao-partijen zijn van mening dat een van de essenties van de cao’s voor de Metalektro is het voorkomen van oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Cao-partijen achten het onwenselijk dat het level-playing field op het gebied van arbeidsvoorwaarden wordt doorbroken en achten het daarom van belang dat de cao’s voor de Metalektro (ook) op het gebied van WAGA worden nageleefd.
 

WAGA

Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid

In de werkgroep WAGA willen cao-partijen, samen met Metaal en Techniek, snel komen tot een nadere invulling van de zgn. ‘kernbepalingen’ in de zin van de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende arbeid (WAGA) in de cao Metalektro.

Sinds 18 juni 2016 is dit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van deze arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven.

Samen in de ROM