Stap 3: Werk volgens de consignatieregeling

U heeft de regeling uitgewerkt. En iedereen is hierbij betrokken geweest. Dan staat niets de consignatie meer in de weg. Of toch? Het is belangrijk dat uw hele organisatie begrijpt wat voor effect consignatiediensten hebben. Zowel fysiek als op het sociale leven van de personen die deze diensten draaien. Een goede voorbereiding op dit werk is een must! Zo voorkomt u verrassingen. Bij werkgevers én bij werknemers!

Tips omgaan met consignatiediensten
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarom is goede voorbereiding essentieel. In dit instrument vindt u hier negen praktische tips voor. Uit de praktijk en dus heel bruikbaar!

Samen in de ROM