Stap 2: Stel een consignatieregeling op of pas haar aan

Een consignatieregeling werkt pas, als zij past bij de werknemers binnen een bedrijf. Daarom is het belangrijk om bij het (her)inrichten van consignatie op deze twee zaken te letten:
• Zorg dat de doelstellingen van uw organisatie goed geborgd zijn in de regeling.
• Houd rekening met de belangen van iedereen die met de consignatie te maken heeft.

Stappenplan: (her)inrichten consignatie
Hier vindt u een aanpak om stap voor stap een consignatieregeling in te richten. Deze aanpak bestaat uit twee delen. Enerzijds ziet u welke bedrijfsmatige uitgangspunten en onderwerpen in een consignatieregeling passen. Anderzijds vindt u informatie over hoe u medewerkers betrekt bij het ontwikkelen en inrichten van de regeling.

Checklist bespreekpunten consignatie met medewerkers
U weegt graag de belangen van iedereen mee bij het opstellen van de consignatieregeling. Deze gespreksleidraad én een vragenlijst helpen daarbij. Ze peilen hoe medewerkers consignatiedienst ervaren. En wat er bij hen leeft.

Kader wet- en regelgeving
Er zijn ook regels en wetten waaraan de consignatiediensten moeten voldoen. Deze regels liggen vast in de Arbeidstijdenwet. Maar ook in de cao Metalektro en de Wet op de ondernemingsraden. In dit instrument vindt u alle relevante regelgeving en voorbeelden om de regels te verduidelijken. Alles overzichtelijk onder elkaar.

Samen in de ROM