Stap 1: Hoeveel werk is er voor consignatie?

Welk werk moeten collega’s doen binnen consignatiedienst? En hoeveel? Kortom, hoe richten we het in? Daarvoor is een goede inventarisatie nodig van de hoeveelheid werk. En een inschatting van hoeveel medewerkers hiervoor nodig zijn. Om hier een beeld van te krijgen zitten de volgende instrumenten in de toolbox:

Werkaanbodanalyse tool: effectanalyse
Met deze MS Exeltool krijgt een werkgever zicht op het te verwachten werkaanbod. Ook rekent het de effecten door van verschillende scenario’s. Zo komen zowel werkgevers als werknemers niet voor verrassingen te staan.

Stappenplan: consignatie wel of niet toepassen
In dit plan leest u stapsgewijs hoe u de effectanalyse vult. Ook ziet u een aantal factoren die u zelf kunt regelen. Zodat u het aantal oproepen binnen de consignatie kunt verminderen. En dat is voor iedereen prettig. U leest hoe u deze factoren in kunt zetten als verschillende scenario’s in de effectenanalyse.

Samen in de ROM