Vervolg CAO's Metalektro 2020-2021

Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt.

Op 14 juli 2021 hebben de vakbonden en werkgevers in de Metalektro een akkoord bereikt. In dit principeakkoord zijn o.a. afspraken gemaakt over de strategische agenda voor de toekomst van de sector, lonen en looptijd, het vergroten van de aantrekkelijkheid sector, duurzame inzetbaarheid (regeling vervroegd uittreden, verlofsparen, generatiepact en mantelzorg), arbeidsmarkt en opleiding (A+O), werktijden en uitzendkrachten. De volledige tekst van het akkoord kunt u hier lezen (the translation in English, when available, can be found here).
Dit akkoord wordt nadat de achterbannen ermee hebben ingestemd gebruikt als basis voor de nieuwe cao-teksten.

 

 

 

 

Deze teksten worden door het ROM-bestuur vastgesteld.
Na vaststelling worden de cao's aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en wordt Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd (lees hier meer over aanmelden en AVV).Deze teksten worden uiteindelijk ook opgenomen in het bekende cao-boekje.
Zodra dat beschikbaar is kunt u het boekje bestellen.

The booklet with the three CA Metalektro will also be translated into English and can be ordered when available.

Samen in de ROM