Over consignatiedienst staat het volgende in de cao: 
Artikel 3.11 – Consignatiedienst*)**)
 
 1. Een werkgever stelt geen consignatiedienst in dan nadat hij hiervoor in overleg met de v.v. of de ondernemingsraad een regeling heeft getroffen. In deze regeling moeten afspraken staan over vergoeding voor reiskosten en telefoonkosten en over de vergoeding per etmaal. Ook zal in de regeling een afspraak moeten staan over de te hanteren rusttijd indien een werknemer in consignatie heeft moeten werken in de uren gelegen tussen 0.00 uur en 5.00 uur.
 2. De bepalingen uit deze cao inzake overwerk en meeruren zijn op de consignatiedienst van toepassing.
*)    De werkgever wordt aanbevolen om
  • in een regeling voor een consignatiedienst een afspraak te maken over vergoeding in geld en/of tijd van reisuren;
  • de rusttijd na een oproep tussen 00.00 en 06.00 uur direct na de oproep te laten plaatsvinden of binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet afspraken te hebben die rekening houden met de belasting die consignatie voor werknemers betekent;
  • een bestaande regeling voor consignatie regelmatig te evalueren en aan te passen aan veranderde omstandigheden.
**)   De wettelijke bepalingen die in geval van consignatie van toepassing zijn, zijn opgenomen op de website van de ROM: www.caometalektro.nl

 

Onderzoek Consignatiediensten

In de cao staan al langer bepalingen over arbeidsduur en werktijden.
Consignatiedienst (dienst waarbij je standby staat buiten normale werktijden: 's avonds en in het weekend) valt door ook onder. Omdat er weinig praktische informatie bekend is over consignatiedienst in de Metalektro hebben sociale partners daar onderzoek naar laten doen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Déhora Consultancy Group.

Top 4 uitdagingen

Via een gerichte enquête zijn ondernemingen en ondernemingsraden gevraagd de belangrijkste uitdagingen voor consignatiedienst te benoemen. Dit levert de volgende top 4 op:

 1. beloning voor consignatie;
 2. belasting en belastbaarheid tijdens consignatie;
 3. het vermijden van onnodige oproepen tijdens consignatie en
 4. binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet blijven.

Het onderzoeksrapport kun je hier lezen.

Toolbox

De resultaten uit het onderzoek zijn gebruikt om een ‘toolbox’ te ontwikkelen. Deze bevat instrumenten speciaal gericht op de sector. Let op: het inrichten van consignatie is niet een eenmalige inspanning die je even doet. Nee, hij moet robuust zijn, want omstandigheden veranderen snel. Dat is ook het uitgangspunt van de toolbox.

Stappenplan

De stappen die je moet doorlopen bij consignatie tref je in onderstaand schema. Door op het schema te klikken krijg je de toolbox met instrumenten te zien die daarbij horen, met een korte toelichting.

Schema consignatie

 

Best practices
Wil je eerst weten hoe andere ondernemingen in de Metalektro omgaan met consignatie? Klik dan hier voor inspirerende praktijkvoorbeelden. Daar tref je tips en lees je hoe zij de regeling hebben ingevoerd.

Samen in de ROM