Over consignatiedienst staat het volgende in de cao: 
Artikel 3.11 – Consignatiedienst*)**)
 
 1. Een werkgever stelt geen consignatiedienst in dan nadat hij hiervoor in overleg met de v.v. of de ondernemingsraad een regeling heeft getroffen. In deze regeling moeten afspraken staan over vergoeding voor reiskosten en telefoonkosten en over de vergoeding per etmaal. Ook zal in de regeling een afspraak moeten staan over de te hanteren rusttijd indien een werknemer in consignatie heeft moeten werken in de uren gelegen tussen 0.00 uur en 5.00 uur.
 2. De bepalingen uit deze cao inzake overwerk en meeruren zijn op de consignatiedienst van toepassing.
*)    De werkgever wordt aanbevolen om
  • in een regeling voor een consignatiedienst een afspraak te maken over vergoeding in geld en/of tijd van reisuren;
  • de rusttijd na een oproep tussen 00.00 en 06.00 uur direct na de oproep te laten plaatsvinden of binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet afspraken te hebben die rekening houden met de belasting die consignatie voor werknemers betekent;
  • een bestaande regeling voor consignatie regelmatig te evalueren en aan te passen aan veranderde omstandigheden.
**)   De wettelijke bepalingen die in geval van consignatie van toepassing zijn, zijn opgenomen op de website van de ROM: www.caometalektro.nl
Image Map

Aan het werk zijn als anderen slapen of vrij zijn

Onderzoek naar consignatiediensten in de Metalektro.

Iemand zit vast in de lift. Angstige momenten. Natuurlijk wilt u die zo kort mogelijk laten duren. Maar hoe regelt u dat? En hoe zorgt u dat niet steeds dezelfde mensen voor een storing hun bed uit moeten?

Consignatiedienst is een dienst waarbij u oproepbaar bent buiten normale werktijden. Bijvoorbeeld ‘s avonds en in het weekend. Wat zijn hier eigenlijk de afspraken over? In de cao staan afspraken over arbeidsduur en werktijden. Maar over consignatiedienst weten we eigenlijk niet veel. Daarom heeft ROM Metalektro daar onderzoek naar laten doen. Waar lopen werkgevers en werknemers tegenaan als het gaat om deze oproepdiensten? En hoe organiseren bedrijven dit? Déhora Consultancy Group zocht het uit!

Top 4 uitdagingen bij consignatie

In een enquête vroeg Déhora ondernemingen, ondernemingsraden en werknemers naar de belangrijkste uitdagingen bij consignatiedienst. Dit levert de volgende top 4 van uitdagingen op:

 1. Hoe gaat u om met beloning voor consignatie?
 2. Wat kunt u van medewerkers vragen tijdens consignatie?
 3. Hoe voorkomt u onnodige oproepen tijdens consignatie?
 4. Hoe blijft u binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet bij consignatie?

Het onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

Maar hoe doet u dat dan?
Consignatiedienst goed inrichten binnen een organisatie is een zorgvuldig proces. Het moet voor de werkgever én de werknemer goed geregeld zijn. Ook voor de toekomst. Daarom heeft Déhora een toolbox ontwikkeld. Daarin zitten instrumenten die helpen bij het organiseren van de consignatiediensten.

Waar vindt u de toolbox?
In het plan hier links naast knippen we het opstellen van een consignatieregeling in 5 overzichtelijke stappen. Klik op een onderdeel van het schema en u ziet welke instrumenten uit de toolbox bij die stap in het proces horen. Daarbij ziet u hoe de consignatieregeling voor zowel werkgevers als weknemers goed in te richten is.

Leuk, maar hoe doen anderen het?
Goede vraag! Want ervaringen van een ander zijn goud waard voor u.
Hier leest u inspirerende voorbeelden van hoe andere bedrijven omgaan met consignatiediensten

Samen in de ROM