Berekeningssystematiek

    verhoging
datum norm perc./bedrag bedrag
1-1-2018 €   96.486 3,5 % €   3.377
1-2-2019 €   99.863 € 58 p/mnd €      696
1-8-2019 €  100.559 €116 p/mnd €   1.392
1-1-2020 €  101.951    

 

Indexatie HP-salarissen

Afspraken salarisindexatie in cao Hoger Personeel 
(toelichting op artikel 9 Cao Hoger Personeel 2015/2018)

De loonsverhogingen voor het hoger personeel zijn opgenomen in lid 1 van dit artikel.

Deze verhogingen gelden niet voor werknemers met een jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag) van € 91.000,- bruto of hoger bij een voltijdsdienstverband (lid 2).

Voor de berekening van dat bedrag wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris over de maand waarin de verhoging plaats vindt, waarbij die verhoging niet wordt meegenomen. Dat maandsalaris wordt vermenigvuldigd met 12,96.

Deze € 91.000,- wordt geïndexeerd met de in lid 1 van het artikel genoemde verhogingen op de daarin genoemde data.

Wat dat voor u inhoudt, leest u in de tabel hiernaast.

 

Samen in de ROM