LET OP:

De hieronder genoemde loonwijzigingen zijn opgenomen in het Principeakkoord (Protocol) tussen Cao-partijen. U kunt het hier lezen.
Deze afspraken zijn inmiddels goedgekeurd door de leden van de Cao-partijen.

Loonstijgingen in de Metalektro: Lonen volwassenen 
   
februari 2019 Het salaris van medewerkers is per 1 februari 2019 met 3,5%
verhoogd. (Werkgevers die anticiperend op deze CAO de feitelijke salarissen al onverplicht en vrijwillig verhoogd hebben en/of onverplicht een voorschot hebben verstrekt, mogen deze verrekenen met de eerste salarisverhoging  die de CAO Metalektro toekent. Deze afspraak geldt voor de looptijd van deze CAO.)
augustus 2019 Het salaris van medewerkers is per 1 augustus 2019 met € 58,- bruto verhoogd.
januari 2020 Het salaris van medewerkers is per 1 januari 2020 met € 116,- bruto verhoogd.
De salarisverhogingen zijn eveneens van toepassing op werknemers, als bedoeld in artikel 4.5 lid 4, bij voltijdarbeid.
Lonen hogeropgeleiden
(art. 9 Cao Hoger Personeel
in de Metalektro)
 
Bovenstaande afspraken over inkomen zijn niet van toepassing op voltijd medewerkers met een jaarsalaris inclusief vakantietoeslag van € 96.486 bruto op 1 januari 2018. Het bedrag wordt geïndexeerd met de in 3.2.2 genoemde verhogingen op de daarin genoemde data.

 

Cao's in de Metalektro

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Met een beschrijving van rechten en plichten voor werkgevers en werknemers in onze bedrijfstak.

We kennen vier verschillende cao’s, die samen in één boekje staan:

  • SAO-cao, aanvullende cao betreffende het systeem voor arbeidsomstandigheden.

Na vaststelling van de tekst van de cao's door Cao-partijen zijn deze cao's bij het Ministerie van SZW aangemeld. Daarna is de Minister van SZW gevraagd de cao's Algemeen Verbindend te verklaren, met uitzondering van de SAO-cao. Begin september 2019 is het Cao-boekje met de nieuwe teksten uitgekomen. Dit boekje kan hier besteld worden.

Klik hier voor Aanmelding en AVV van de cao's.

Klik hier voor de interactieve pdf van de Metalektro cao's

English version

All collectieve agreements (with the exception of SAO-CA) are also be available in English.

The English version can then be ordered here.

You can find the interactive pdf of the CA Metalektro here

Samen in de ROM