Loonstijgingen in de Metalektro: Lonen volwassenen 
   
april 2016 Het salaris van medewerkers van 23 jaar
en ouder is per 1 april 2016 met 2,1%
verhoogd (minimaal € 41,33 bruto per
maand voor een fulltimer).
juli 2016 In juli is een eenmalige uitkering van
0,5% van het jaarsalaris plus eventuele
ploegentoeslag verleend.
januari 2017 Per 1 januari 2017 zijn de feitelijke
salarissen verhoogd met 1,25%
(tenminste € 24,91 bruto)
maart 2017 In maart 2017 volgde wederom een
eenmalige uitkering van 0,6% van het
jaarsalaris plus eventuele ploegentoeslag.
augustus 2017 Per 1 augustus 2017 volgde een salaris-
verhoging van 1% (minimaal € 20,13 bruto)
januari 2018 De salarissen zijn per 1 januari 2018
verhoogd met 1,55% (minimaal
€ 31,68 bruto).
   
Indexatie lonen hogeropgeleiden
(art. 9 Cao Hoger Personeel
in de Metalektro 2015/2018)
 
De cao-afspraken over salarisverhogingen
gelden niet voor de medewerkers die
onder de cao Hoger Personeel vallen met
een jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag)
hoger dan € 91.000 bruto of hoger bij
voltijdsdienstverband.
Dit bedrag wordt geïndexeerd, kijk hier
voor data en verhogingen.

 

Cao's in de Metalektro

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Met een beschrijving van rechten en plichten voor werkgevers en werknemers in onze bedrijfstak.

We kennen vier verschillende cao’s, die samen in één boekje staan:

BANNER
  • Basis-cao, geldt voor de meeste medewerkers in onze sector, looptijd van 1 mei 2015 t/m 31 mei 2018. Deze Cao is algemeen verbindend verklaard (AVV) per 13 juli 2016, UAW 11775.
  • HP-cao, geldt voor functies boven basis cao, looptijd van 1 mei 2015 t/m 31 mei 2018. Deze Cao is algemeen verbindend verklaard (AVV) per 4 augustus 2016, UAW 11778.
  • SAO-cao, looptijd van 1 mei 2015 t/m 31 mei 2018. Deze cao is alleen aangemeld bij het Ministerie SZW, er is geen algemeen verbindend verklaring aangevraagd.
  • A+O-cao, looptijd van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018. Deze Cao is algemeen verbindend verklaard vanaf 16 juli 2016, UAW 11770.

Hier vindt u een pdf-document van de cao's en hier de volledige tekst.
Het boekje kunt u hier bestellen.

Klik hier voor Aanmelding en AVV van de cao's.

English version

BANNER_ENG

All collective agreements are also available in English, to read more: follow this link.

The English version can be ordered here.

 

 

 

Samen in de ROM