LET OP:

De hieronder genoemde loonwijzigingen zijn opgenomen in het Principeakkoord (Protocol) tussen Cao-partijen. U kunt het hier lezen.
Deze afspraken zijn inmiddels goedgekeurd door de leden van de Cao-partijen.

Loonstijgingen in de Metalektro:

De feitelijke salarissen worden
verhoogd met:

   
per 1 juli 2021 2,3 %
Per 1 februari 2022 3,0 %
De feitelijke salarissen van de bij de werkgever werkzame uitzendkrachten worden bij voltijd arbeid verhoogd met de genoemde overeengekomen structurele loonsverhogingen.
Lonen hogeropgeleiden
(3.2 Cao Hoger Personeel
in de Metalektro)
 
De afspraken over inkomen zijn niet van toepassing op medewerkers met een jaarsalaris inclusief vakantietoeslag van € 101.951,- bruto of hoger in 2020, 2021 en 2022, bij een voltijd dienstverband. Het bedrag wordt geïndexeerd met de in artikel 3.4 genoemde verhogingen op de daarin genoemde data.

 

Cao's in de Metalektro

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. Met een beschrijving van rechten en plichten voor werkgevers en werknemers in onze bedrijfstak.

We kennen vijf verschillende cao’s, die samen in één boekje staan:

 • Basis-cao, geldt voor de meeste medewerkers in onze sector.
  Deze cao zal worden gepubliceerd in de Staatscourant zodra het Ministerie SZW hiervoor een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven.
 • HP-cao, geldt voor functies boven basis cao.
  Deze cao zal worden gepubliceerd in de Staatscourant zodra het Ministerie SZW hiervoor een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven.
 • SAO-cao, aanvullende cao betreffende het systeem voor arbeidsomstandigheden.
 • A+O-cao, voor arbeidsmarkt en opleiding.
  Deze cao zal worden gepubliceerd in de Staatscourant zodra het Ministerie SZW hiervoor een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven.

 • RVU Metalektro cao, voor vervroegde uittreding
  Deze cao zal worden gepubliceerd in de Staatscourant zodra het Ministerie SZW hiervoor een algemeen verbindend verklaring heeft afgegeven.

Na vaststelling van de tekst van de cao's door Cao-partijen zijn deze cao's bij het Ministerie van SZW aangemeld. Daarna is de Minister van SZW gevraagd de cao's Algemeen Verbindend te verklaren, met uitzondering van de SAO-cao. Het boekje met de Cao's zal, door een wereldwijd tekort aan papier, pas eind februari 2022 uitkomen. Dit boekje kan dan hier besteld worden.

Klik hier voor Aanmelding en AVV van de cao's.

Klik hier voor de interactieve pdf van de Metalektro cao's

English version

All collectieve agreements will also be available in English.

The English version can then be ordered here.

Samen in de ROM