Contact:

Contact opnemen kan via
het postadres hiernaast:
WIA Metalektro
Postbus 16960, 2500 BZ Den Haag
Telefoon: (070) 316 08 66
Klanteninformatie is beschikbaar van: 08:00 tot 17:30 uur
Website: www.wiametalektro.nl
E-mailadres: metalektrowia@mn.nl

 


Alle WIA verzekeringen op rij vindt u hier

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

WIA Metalektro biedt ook in 2022 goede verzekeringen tegen scherpe premies met heldere voorwaarden

Elk jaar kijken de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro kritisch naar de premies voor de WIA Metalektro verzekeringen. Ondanks alle economische onrust is het ons gelukt om de premies voor 2022 bijna gelijk te houden aan de premies van 2021. De premie voor de WIA-Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering Standaard stijgt licht. Dit komt vooral door de stijging van de uitvoeringskosten. De premie voor de WGA-hiaatverzekering Aanvullend blijft gelijk. Dit komt onder andere door de korting die de Stichting Raad van Overleg (ROM) geeft op de premies.
 

De premies voor  2022  2021
WIA-Bodem 0,13% 0,11%
WGA-Hiaat Standaard 0,20% 0,18%
WGA-Hiaat Aanvullend* 0,11% 0,11%
*Let op:
De percentages slaan op het bruto Jaarsalaris-WIA (SV-loon)
WGA-Hiaatverzekering Aanvullend kan alleen in combinatie met WGA-Hiaatverzekering standaard!

De verzekeringen sluiten aan op de AOW-leeftijd
De uitkeringen lopen door tot de AOW-leeftijd voor werfknemers (maximum 67 jaar en 3 maanden).

De WIA Metalektro verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor en door de Metalektro
ROM heeft Achmea Schadeverzekeringen gevraagd om deze 3 WIA-verzekeringen te ontwikkelen. Deze verzekeringen sluiten perfect aan op de cao-afspraken. Hierdoor krijgen arbeidsongeschikte werknemers een aanvulling op hun inkomen. MN verzorgt de uitvoering van deze verzekeringen.

 

Lees er alles over op www.wiametalektro.nl

Samen in de ROM