Contact:

Contact opnemen kan via
het postadres hiernaast:
WIA Metalektro
Postbus 16960, 2500 BZ Den Haag
Telefoon: (070) 316 08 66
Klanteninformatie is beschikbaar van: 08:00 tot 17:30 uur
Website: www.wiametalektro.nl
E-mailadres: metalektrowia@mn.nl

 


Alle WIA verzekeringen op rij vindt u hier

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

WIA Metalektro-verzekeringen: in 2020 ongewijzigd scherpe premies met heldere voorwaarden

Sociale partners hebben samen de premies voor de WIA Metalektro verzekeringen 2020 vastgesteld. Ook in 2020 geeft de ROM korting op de premies. Daarmee blijven de premies ongewijzigd scherp voor werkgevers en werknemers.
 

De premies voor  2020  2019
WIA-Bodem 0,11% 0,11%
WGA-Hiaat Standaard 0,18% 0,18%
WGA-Hiaat Aanvullend* 0,11% 0,11%
*Let op:
WGA-Hiaatverzekering Aanvullend kan alleen in combinatie met WGA-Hiaatverzekering standaard!

De verzekeringen sluiten aan op de wijzigingen in de AOW-leeftijd
De uitkeringen lopen door tot de AOW-leeftijd zoals deze voor werknemers geldt, maar met een maximum leeftijd tot 67 jaar en 3 maanden.

WIA Metalektro verzekeringen
De verzekeringen van WIA Metalektro zijn op verzoek van de ROM door verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen ontwikkeld. Deze verzekeringen sluiten naadloos aan op de cao-afspraken. MN verzorgt de uitvoering van deze verzekeringen.

Lees er alles over op www.wiametalektro.nl

Samen in de ROM