Alle WIA verzekeringen op een rij

WIA 2015.JPG

 

WIA-bodem WGA-Hiaat standaard WGA-Hiaat aanvullend(*)
Dekking 15% tot 35% arbeidsongeschikt Vanaf 35% tot 80% arbeidsongeschikt Vanaf 35% tot 80% arbeidsongeschikt
Uitkering 100% (max)
ZW-dagloon x AO%

Bij 35% tot 80% AO:
70% (max) ZW-dagloon x AO% -/- wettelijke WGA-vervolguitkering

Bij volledige AO
(ziek vanaf 2012):
75% (max) ZW-dagloon x AO% -/- wettelijke WGA-uitkering

 70%(**) verschil tussen het oude en nieuwe (max) ZW-dagloon -/- de WGA-hiaat standaard uitkering -/- wettelijke WGA-uitkering
Duur Maximaal 7,5 jaar
(tot aan 67 jaar en 3 maanden)
Maximaal tot aan 67 jaar en 3 maanden Maximaal tot aan 67 jaar en 3 maanden
Wie betaalt premie? 50% werkgever
50% werknemer 
50% werkgever
50% werknemer 
 100% werknemer
Re-integratie In en buiten Metalektro  In en buiten Metalektro  In en buiten Metalektro 
Werkloosheid Geen uitkering Wel uitkering Wel uitkering
Cao-verplichting werkgever 50% van de premie betalen Een WGA-hiaatverzekering aan te bieden met een dekking die vermeld staat in artikel 3.8 Cao Metalektro 2018/2021 en 50% van de premie te betalen Geen
Premies 2021
(***)
 0,11%  0,18%  0,18% + 0,11% = 0,29%
 (*)  Kan alleen in combinatie met WGA-Hiaat standaard
(**) Benut de werknemer zijn restverdiencapaciteit met tenminste 50% en ligt zijn eerste ziektedag in of na 2012? Dan is dit percentage 75%.
(***) Percentages slaan op bruto Jaarsalaris-WIA (SV-loon)