Metalektro en uw aansluiting

De bedrijfstak Metalektro bestaat uit ondernemingen in de Metaalindustrie en de Elektrotechnische industrie.

In de Metalektro zijn ondernemingen actief die zich bezighouden met onder andere het be- en/of verwerken van metalen en het vervaardigen en herstellen van elektrotechnische componenten en/of producten, apparatuur en installaties. De volledige tekst van onze werkingssfeer kunt u terugvinden in de cao’s van de Metalektro en de verplichtstelling van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME).
U kunt ook op de link onderaan de pagina klikken

Voor ondernemingen die op basis van hun bedrijfsactiviteiten tot de Metalektro gerekend worden, zijn de cao’s Metalektro van toepassing. Zij zijn verplicht zich aan te sluiten bij de cao-fondsen en bij PME.

bijsnede van 046

 

Metalektro?
Soms is niet direct duidelijk bij welke sector een onderneming thuishoort en welke cao of welke pensioenregeling van toepassing is.

Twijfelt u of uw onderneming tot de Metalektro behoort of heeft u meer informatie nodig?
Neem dan contact op met één van de hier onder vermelde personen.

LET OP: deze contactgegevens zijn alleen bedoeld voor bedrijven!

Regiomanager
Voor bedrijven met postcode 1000 t/m 2499
en 6700 t/m 9999

Alexander Holdinga
tel. 070 31 71 956
e-mail: a.holdinga@romcao.nl

Regiomanager
Voor bedrijven met postcode 2500 t/m 6699

Michel Fröling
tel. 070 31 71 946
e-mail: m.froling@romcao.nl

Programmamanager

Jacques Holierhoek
tel. 070 31 71 918
e-mail: j.holierhoek@romcao.nl

 

De werkingssfeer van de Metalektro-cao's (bijlage A)

Samen in de ROM