Contact:

Contact opnemen kan via
het postadres hiernaast:
WIA Metalektro
Postbus 16960, 2500 BZ Den Haag
Telefoon: (070) 316 08 66
Klanteninformatie is beschikbaar van: 08:00 tot 17:30 uur
Website: www.wiametalektro.nl
E-mailadres: metalektrowia@mn.nl

 

 


Alle WIA verzekeringen op rij vindt u in het pdf-document:
WIA verzekeringen op een rij

Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

WIA Metalektro-verzekeringen

De verzekeringen van WIA Metalektro zijn door Achmea Schadeverzekeringen ontwikkeld op verzoek van de ROM. Ze sluiten naadloos aan op de cao-afspraken. MN verzorgt de uitvoering en maakt daarbij gebruik van de diensten van Meeùs.

Lage premies en blijvend goede voorwaarden in 2017
Sociale partners in de Metalektro hebben besloten de premies voor de WIA Metalektro verzekeringen 2017 te handhaven op het niveau van 2016.

De verzekeringen houden rekening met een verhoging van de AOW-leeftijd
Om rekening te houden met de (stapsgewijze) verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar hebben sociale partners in 2011 besloten de uitkeringen door te laten lopen tot de (nieuwe) AOW-leeftijd.

Ook in 2017 lage premies 
De premies voor 2017 zijn niet aangepast en zijn gelijk aan die van 2016:  

WIA-Bodem 0,12%
WGA-Hiaat Standaard 0,13%
WGA-Hiaat Aanvullend* 0,11%

*Let op:
WGA-Hiaat aanvullend kan alleen in combinatie met WGA-Hiaat standaard!

Lees er alles over op www.wiametalektro.nl