Cao15_18.JPG

Collectieve arbeidsovereenkomst Metalektro: Arbeidsmarkt & Ontwikkeling 2016/2018

Aandachtspunten:

  • De tekst in deze cao-versie is niet vastgesteld door het ROM-bestuur/cao-partijen en dient uitsluitend voor gebruik door personen, ondernemingen en organisaties die daarvoor zijn uitgenodigd.
  • De tekst in deze cao-versie gaat uit van de situatie vanaf 1 januari 2017, hierdoor ontbreken bijv. de eerdere salarisverhogingen, -tabellen.
  • Voor de in deze cao opgenomen artikelen is geen AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) aangevraagd.
a+o