Cao15_18.JPG

Collectieve arbeidsovereenkomst in de Metalektro 2015/2018

Voor de meeste van de in deze cao opgenomen artikelen is AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) aangevraagd

A-bepaling (vet)     B-bepaling (niet vet)

basis