Cao15_18.JPG

Collectieve arbeidsovereenkomst in de Metalektro 2015/2018

Voor de meeste van de in deze cao opgenomen artikelen is AVV (Algemeen Verbindend Verklaring) aangevraagd.

 

LET OP: Dit zijn de artikelen die golden voor de CAO met een looptijd tot en met 31 mei 2018!!
Er wordt gewerkt aan de publicatie van de nieuwe CAO-bepalingen!  

In de tussentijd kunt u hier de interactieve pdf van de nieuwe Metalektro cao's openen.

A-bepaling (vet)     B-bepaling (niet vet)

basis