Cao15_18.JPG

CAO in de Metalektro inzake Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) 2014/2015

De meeste van de in deze cao opgenomen artikelen zijn op 10 maart 2014 Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). 

 

 

LET OP: Dit zijn de artikelen die golden voor de CAO met een looptijd tot en met 31 mei 2018!!
Er wordt gewerkt aan de publicatie van de nieuwe CAO-bepalingen!  

In de tussentijd kunt u hier de interactieve pdf van de nieuwe Metalektro cao's openen.

a+o