Cao15_18.JPG

CAO in de Metalektro inzake Arbeidsmarkt en Opleiding (A+O) 2014/2015

De meeste van de in deze cao opgenomen artikelen zijn op 10 maart 2014 Algemeen Verbindend Verklaard (AVV), de tekst van deze beschikking vindt u hier

a+o